1. Har du været inde på denne hjemmeside før?
Nej
En gang før
Jeg besøger den dagligt
Jeg besøger den 1-2 gange om ugen
Jeg besøger den 1-3 gange om måneden
Sjældnere

2. Hvad var / er dine forventninger til hjemmesiden?

3. Hvor nemt er det at finde .....
 • Hvordan man donerer penge til Folkebevægelsen
  Nemt     Svært    Jeg klikkede gange før jeg fandt det.
   
 • Hvordan man bliver medlem
  Nemt     Svært    Jeg klikkede gange før jeg fandt det.
   
 • Den lokale kontaktperson eller komité, som er tættest på mig
  Nemt     Svært    Jeg klikkede gange før jeg fandt det.
   
 • Hvem der sidder i EU-parlamentet for Folkebevægelsen mod EU
  Nemt     Svært    Jeg klikkede gange før jeg fandt det.
   
 • Hvordan man bestiller materialer
  Nemt     Svært    Jeg klikkede gange før jeg fandt det.

4. Hvad er mest interessant for dig?
Nyheder
Pressemeddelser
aktivitetskalender
Baggrundsoplysninger
Film
Andet:  

5. Hvad savner du på hjemmesiden?
Flere nyheder
Flere billeder
Flere film
Spil
Andet:  

6. Hvad er din overordnede vurdering af hjemmesiden. Er den:
Rigtig god
God
Dårlig
Rigtig dårlig

7. Yderligere kommentarer?


 
Yderligere spørgsmål til aktive medlemmer af Folkebevægelsen mod EU

8. Bruger du hjemmesiden?
Nej   
Ja     til hvad?

9. Bruger du kalenderen?
Nej   
Ja     til hvad?

10. Har hjemmesiden værdi for dit arbejde i / for Folkebevægelsen?
Nej   
Ja     hvordan?

11. Har du registreret at du har fået henvendelser via hjemmesiden (via email, telefon eller på anden vis)?
Ja     Nej   

12. Har du forslag til forbedringer?