David Helin: 30 år i folkestyrets tjeneste – Om Folkebevægelsen mod EU’s historie 1972 – 2001. Grevas Forlag 2002, 336 sider, illustreret bl.a. i farver. Pris 220,- kr. (indb.)Forfatteren David Helins egen præsentation af bogen

I 30-året for EF-afstemningen i 1972 har David Helin skrevet den første samlede fremstilling af Folkebevægelsens og i høj grad EF/EU-modstandens historie.

Bogen fokuserer først og fremmest på Folkebevægelsens syn på EF/EU og organisationens aktiviteter, især i forbindelse med de folkeafstemninger og parlamentsvalg der har været afholdt igennem årene. Herved søger forfatteren ikke mindst at besvare spørgsmålene: Hvorfor har det været så vigtigt at være imod EF/EU? Hvad ville man gerne have i stedet for? Og hvad har man foretaget sig for at opfylde sit mål om at bringe det danske medlemskab til ophør?

Bevægelsen bliver levendegjort ved en lang række fortællinger fra mere og mindre kendte personer, der har virket i den.

Men bogen handler også om mere end det. Den indeholder samtidig en beskrivelse af EF/EU’s udvikling og den proces, hvorved Danmark er blevet en stadig mere integreret del af denne statsdannelse; herunder en beskrivelse af de til tider ganske rystende midler, som de danske politiske magthavere har benyttet sig af for at integrationen kunne finde sted. Bogen bliver dermed tillige en stærk kritik af de udemokratiske tilstande, der har hersket i Danmark på dette politiske område. Og den er samlet set et væsentligt bidrag til at udfylde det temmelig store hul, der findes med hensyn til litteraturen om EU-debatten og Danmarks integrationsproces i det hele taget.

30 år i folkestyrets tjeneste henvender sig til alle der er interesserede i EU, modstanden mod EU, samt selvfølgeligt ikke mindst i Folkebevægelsen og politiske bevægelser i det hele taget.Lektørudtalelse (03/05) 2 439 432 8, skrevet af Bent Birk Kristensen (Dansk Biblioteks Center).

Helin, David: 30 år i folkestyrets tjeneste: om Folkebevægelsen mod EU’s historie 1972 – 2001. – Grevas. – 336 sider. - DK 32.7956.

I april 1972 blev Folkebevægelsen mod EF dannet og i mere end 30 år har bevægelsen været et markant talerør for EF/EU-modstanden i Danmark. Denne kronologiske beretning om bevægelsens historie er i vid udstrækning baseret på diverse samtidskilder, breve, dokumenter og anden litteratur. Den indeholder en række fortællinger fra fremtrædende personer, der har været med i forløbet. Bogen er blevet til på Folkebevægelsens initiativ, og den skildrer sagligt og nuanceret Folkebevægelsens arbejde og den politiske udvikling, som bevægelsen har gennemgået i perioden, ikke mindst begivenhederne omkring de folkeafstemninger og valg der har været. Også de uenigheder, der har været internt i Folkebevægelsen om bl.a. modstandens form, og som bl.a. resulterede i dannelsen af Junibevægelsen i 1992, behandles udførligt. Der findes en række bøger, der behandler EF/EU-modstanden i Danmark, men bogen er den første samlede beskrivelse af Folkebevægelsens historie. Den rummer en lang række bilag, noter og henvisninger, og der er tale om en velskrevet og rimelig lettilgængelig fremstilling som primært er rettet mod politisk interesserede og Folkebevægelsens egne medlemmer.


Anmeldelse: En levende og nuanceret analyse af Folkebevægelsen

"30 år i folkestyrets tjeneste" - Lad os alle gøre vort til, at denne bog bliver udbredt i det ganske land - for Folkebevægelsens skyld, for demokratiets skyld og for Danmarks skyld!

Af Lis Jensen, Pandrup/Aabybro komiteen, medlem af EU-parlamentet 1994-99
Folk i Bevægelse 1 - 2003

ANMELDELSE: Endelig kom den, bogen der beskriver Folkebevægelsen mod EU’s historie i perioden 1972 - 2001.
Da David kort tid før Jul ringede til mig og spurgte, om jeg ville lave en anmeldelse af den til Folk i Bevægelse, sagde jeg uden tøven: "ja, det vil jeg gerne". Jeg må tilstå, det var lidt mere vanskeligt end, jeg havde forestillet mig. Men her er i det mindste et hæderligt forsøg:

Først vil jeg sige, at jeg på det varmeste kan anbefale bogen til ALLE - til Folkebevægelsens egne medlemmer, til modstandere af EU i det hele taget, tilhængere af EU og til folk der bare vil vide mere.
Den er en blanding af meget faktuel viden om bevægelsens historie - dens opståen og udvikling op igennem årene - og er samtidig en levende bog på den måde, at flere kendte som ukendte personer skriver om deres forskellige oplevelser med og i bevægelsen.
"30 år i folkestyrets tjeneste" giver samtidig en analyse af Folkebevægelsens politik igennem årene. Jeg synes faktisk, det sker på en meget nuanceret måde, hvilket gør bogen mere prisværdig. Sagt på en anden måde, så er det ikke blot en bog, hvor alt males lyserødt, men hvor f.eks. nogle af de "frafaldne", bl.a. Else Hammerich og Jens Peter Bonde, giver deres besyv med - selvfølgelig ikke mindst om deres år som parlamentsmedlemmer for liste N, men også i forbindelse med "bruddet" med Folkebevægelsen.

Det er endvidere en bog, der på bedste vis forsøger at beskrive, hvor vanskeligt det til tider er, når mange forskellige politiske kræfter, fra yderste venstre til yderste højre, skal forenes i en fælles politik MOD EF/EU. Vi, der har været med i Folkebevægelsen igennem mange år, ved, at dette kan være særdeles opslidende og til tider helt umuligt at have med at gøre. En erfaring, jeg i hvert fald selv har gjort i mit virke i bevægelsen er, at det ikke kan lade sig gøre at være til måde for alle i Folkebevægelsen på én og samme tid. Men som Else Lerstrup så rigtigt skriver i sin fortælling: "Det giver noget ganske særligt at kæmpe for en fælles sag!"
Jeg synes, der er al mulig grund til at rette en stor tak til David Helin for dette stykke veludførte arbejde. Lad os alle i fællesskab gøre vort til, at netop denne bog måtte blive udbredt i det ganske land - for Folkebevægelsens skyld, for demokratiets skyld og for Danmarks skyld!


"30 år i folkestyrets tjeneste"
Forfatter David Helin
Udgivet på Grevas Forlag


Se hele bogen i PDF-format - klik her!