Frederikssund-Egedal komitéen har (ult. 2009) 55 medlemmer fra de to kommuner, dog hører medlemmer fra Smørum-området under en anden komité.

Komitéen afholder hvert efterår generalforsamling, ved juletid er der julesammenkomst, hvor der foruden julehygge er der et politisk oplæg om et aktuelt emne, og vi har flere gange afholdt sensommerarrangement med lækkert fra grillen, vin og spændende gæstetaler.

Naturligvis afholder vi komitémøder, hvor kommende aktiviteter som fx uddeling af Folkebevægelsens materialer, underskriftsindsamlinger og offentlige møder planlægges. Ved sidste underskriftsindsamling om Lissabon-traktaten samlede komitéen ca. 1.200 underskrifter.

Der et godt miljø i komitéen, hvor komitemedlemmerne har en venlig tone over for hinanden, i en fælles forståelse.

Det er klart at i det daglige arbejde, kunne vi især godt bruge lidt flere yngre kræfter.


Aktiviteter