Den danske regering respekterer ikke det irske nej til Lissabontraktaten. EU-forfatningen blev allerede afvist i 2005, da Frankrig og Holland stemte nej. Derefter fik traktaten et nyt navn, og der blev luget lidt ud i nogle mindre væsentlige punkter i teksten. Alligevel kører politikerne videre med EU-forfatningen, som om intet var hændt.

Men Folkebevægelsen mod EU har ikke opgivet at bremse forfatningen. Vi fortsætter kampagnen mod den EU-stat, som vi allerede kan se konturerne af med fælles lovgivning, mønt og domstol. Blandt de seneste tiltag er også EU’s indgreb i forhold til sygesikring og sygehuspolitik, og EF-domstolens indblanding i overenskomsterne på arbejdsmarkedet.

Vi håber, at flere EU-skeptiske danskere beslutter sig for at gøre en aktiv modstand mod EU-forfatningen. Læs mere om hvad du kan gøre og få mere viden om EU-forfatningen på Folkebevægelsens nye hjemmeside www.folkebevaegelsen.dk

Vedtaget på generalforsamling i Folkebevægelsen mod EU i Vestsjælland den 6.oktober 2008

Elma Lindberg
Naverhaven 4
4200 Slagelse